Halal

Pemprosesan Mematuhi Syariah

HLRB Processing Sdn Bhd adalah sebuah syarikat pemprosesan ayam dan produk tambah nilai yang mematuhi sepenuhnya standard halal yang digariskan oleh Jabatan Agama Islam Malaysia (JAKIM). Integriti dan pematuhan kepada standard halal yang digunakan pada setiap aspek bermula dari penerimaan bahan mentah, pemprosesan, pembungkusan, penyimpanan dan sehingga penghantaran produk akhir kepada pelanggan-pelanggan kami.

Penyembelih Muslim

Penyembelihan dilakukan secara manual. Ketika ini HLRB Processing Sdn Bhd mempunyai seramai 35 orang penyembelih warganegara tempatan yang mempunyai tauliah penyembelihan dari Jabatan Agama Islam Melaka.

Pisau Yang Bersih Dan Tajam

Penyembelihan dilakukan dengan mematuhi aspek syarak iaitu dengan satu pergerakan pisau dan pisau tidak diangkat sebelum penyembelihan selesai, memastikan urat halkum, mari’ serta dua saluran darah putus sepenuhnya.

Penyembelihan Ayam Hidup

Islam melarang umatnya mengambil atau memakan apa-apa daging yang diambil dari haiwan yang halal dengan tidak disembelih terlebih dahulu.

Lafaz Tasmiyyah (Bismillah Allahu Akbar)

Lafaz ini akan disebut sebelum penyembelih memulakan penyembelihan.

Mempercepatkan Kematian Ayam dan Masa Pendarahan Yang Panjang

Proses pendarahan berlaku selepas penyembelihan dimana ayam akan dibiarkan mati dengan darah mengalir keluar sepenuhnya bagi menghasilkan mutu daging yang bersih dan berkualiti. Jarak masa pendarahan adalah 5.23 minit.

Pemeriksaan Halal

Pemeriksaan halal akan ditempatkan selepas proses pendarahan bagi memastikan ayam yang disembelihan menepati kehendak syarak iaitu memutuskan urat halkum dan mari’ serta dua saluran darah. Ayam yang tidak memenuhi syarak akan dikeluarkan, direkod dan seterusnya dibuang sepenuhnya.

TINDAKAN KETAT AKAN DIAMBIL TERHADAP
MEREKA YANG TIDAK MENGIKUT PERATURAN
SEMASA DALAM PREMIS PENGELUARAN

MAKANAN & MINUMAN HALAL

Makanan dan minuman (tidak terhad kepada daging babi/ hasilan dari babi dan alkohol) yang tidak halal dari sudut syarak adalah tidak dibenarkan dibawa masuk kedalam premis ini.

DILARANG MEMBAWA HAIWAN PELIHARAAN

Tidak dibenarkan membawa masuk kesemua jenis binatang peliharaan kedalam premis ini termasuk kucing, anjing dan sebagainya.

PEMATUHAN HALAL

Semua pelawat, kontraktor dan pembekal perlu mematuhi polisi halal sepanjang berada didalam premis ini.

SERAGAM YANG SESUAI

Semua pekerja wajib mematuhi etika pemakaian yang telah ditetapkan oleh syarikat sepanjang berada didalam premis.

KEBERSIHAN DIRI

Semua pekerja terutama dibahagian pengeluaran perlu menjaga kebersihan diri dengan sempurna.

KAWALAN KESIHATAN

Mana-mana pekerja, pelawat, kontraktor dan / atau pembekal yang mempunyai kronik atau penyakit berjangkit adalah tidak digalakkan untuk memasuki premis itu. (Hendaklah merujuk kepada pihak pengurusan terlebih dahulu)

Background

HLRB PROCESSING SDN BHD PERTANYAAN HALAL

TEL: +60 6-269 5633 ext: 140

Sila email pertanyaan anda ke: zudinhl@yahoo.com